Turkse meerderheid in nieuwe moslimraad

(tijd/belga) - Zestig procent van de leden van de moslimraad die zondag verkozen werd, zijn Turken. Van de elf vrouwelijke kandidaten zijn er vijf verkozen. In de vorige moslimraad zat geen enkele vrouw. Er zijn evenveel Nederlandstalige als Franstalige gekozenen.