Tussen loyaliteit en unanimiteit

(tijd) - De Dag van de Arbeid heeft de politieke week gehalveerd. Woensdagavond al verlieten de parlementsleden en de ministers hun Brusselse werkplek en verlegden zij het actieterrein naar het thuisfront. De ene om zijn jaarlijkse 1-meitoespraak te houden, de andere om zijn kandidatuur voor het partijvoorzitterschap aan te kondigen, een derde om het boekendorp Damme in te wandelen. Het was rustig, gisteren in en om de Wetstraat. Maar een onweer is nooit veraf.Woensdag stemt de Kamer van Volksvertegenwoordigers over de moties die werden ingediend na de interpellaties die de Vlaamse oppositiepartijen maandag in de commissie voor Justitie hielden over de herbenoeming van Melchior Wathelet tot rechter bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Wathelet wordt in het verslag van de Dutroux-commissie als de toenmalige minister van Justitie verantwoordelijk geacht voor de manke opvolging van de voorwaardelijke invrijheidstelling van Marc Dutroux. Het kabinet besliste zijn kandidatuur voor Luxemburg te handhaven. Een andere keuze had het trouwens niet, want PS en PSC dreigden ermee ook De Clerck, die Wathelet heeft opgevolgd, om dezelfde reden ter verantwoording te roepen. De kamerleden van de meerderheid staan woensdag voor de netelige keuze tussen hun loyaliteit aan de regering en de unanimiteit in de Dutroux-commissie. Welke keuze ze ook maken, kritiek en ontevredenheid zal hun lot wezen.