Tussen rechtszekerheid en heksenjacht: de moeilijke dialoog tussen gerecht en bedrijven

(tijd) - Er bestaat een duidelijk spanningsveld tussen ondernemen en justitie. Een normale onderneming streeft naar winstoptimalizatie en zoekt dus ook de 'achterpoortjes' in het systeem. Het gerecht heeft als taak begane inbreuken te vervolgen. In dat spanningsveld stelt de bedrijfswereld dat er een 'funadamentele rechtsonzekerheid' is, terwijl voor het gerecht iedereen kan aangesproken worden op zijn daden, ook als een rechtspersoon dat doet.Kan men spreken van een heksenjacht of is dat een overtrokken beeld. De bedrijfswereld voelt zich snel gevizeerd als het om financiële inbreuken gaat. Moet een bedrijfsleider de gevangenis in als er onregelmatigheden gebeuren in zijn bedrijf ?