Tussen stabiliteit en overbodigheid

De rust is in 2005 bij Groen! teruggekeerd. Het groene thema in ruime zin is meer dan ooit springlevend, maar de partij heeft een nijpend gebrek aan (nieuwe) mensen en middelen om de kiezer aan te spreken. Een partij die negatief opvalt, is niet meteen een goede zaak. Maar een par-tij die niet opvalt, is dodelijk, stelt PETER VAN AELST.