Advertentie
Advertentie

Tussen Toscane en Tussaud

(tijd) - Zoals kerstbomen en zoete gezangen bij december, zo horen nieuwjaarsrecepties van politieke partijen bij januari. Het is een aloude traditie dat partijvoorzitters hun parlements- en kaderleden ontvangen, om hen hun beste wensen aan te bieden en om, ook en vooral, de politieke toon voor het nieuwe jaar te zetten. Geen wonder dus, dat de recepties dit jaar heel sterk op verkiezingsmeetings lijken.De PRL-FDF-MCC-federatie opende vorige week vrijdag de rij, met een avondlijke bijeenkomst in het hart van de hoofdstad. Er werd verzamelen geblazen in de Magdalenazaal, de tempel waar in de roerige jaren zeventig het FDF, op het hoogtepunt van zijn macht, zijn electorale hoogmissen hield. Als de zaal is volgelopen, doen de gladiatoren hun intrede, voorafgegaan door een dixielandorkestje - met de Triomfmars uit Aïda van Verdi wordt voorzichtigheidshalve gewacht tot na de verkiezingen - en onder een aanvankelijk aarzelend, maar nadien aanzwellend applaus.