Advertentie
Advertentie

Tutsi-minderheid moet voor het eerst de macht delen

(tijd) - Het vredesakkoord voor Burundi, dat maandag ondertekend wordt, zorgt voor een politieke revolutie. Voor het eerst in tientallen jaren zullen de Tutsis, een kleine minderheid van de bevolking, de politiek en het leger niet langer alleen controleren.In Burundi delen de Tutsis, amper 16 procent van de bevolking, al decennia lang de lakens uit. Zij domineren het leger en de politiek. De Hutus, 83 procent, hebben weinig in de politieke en militaire pap te brokken. Het vredesakkoord moet daar verandering in brengen. Regering en leger zullen etnisch evenwichtiger worden samengesteld.De politieke ambities van de Hutus werden in de jaren negentig meermaals gefnuikt. Op 24 oktober 1993 werd de eerste Hutu-president van Burundi, Melchior Ndadaye, door ontevreden Tutsi-militairen vermoord. Ndadaye was in juni aan de macht gekomen na vrije verkiezingen. De moord leidde tot etnisch geweld dat tienduizenden mensen het leven kostte en 700.000 burgers op de vlucht joeg.Het parlement benoemde Cyprien Ntaryamira, eveneens een Hutu, tot nieuwe president. Die kwam op 6 april 1994 om het leven toen het vliegtuig, waarin hij en zijn Ruandese collega Juvénal Habyarimana zaten, boven de Ruandese hoofdstad Kigali werd neergeschoten. De aanslag was het starschot van de Ruandese genocide. Weer werd een Hutu, Sylvestre Ntibantunganya, president, maar opnieuw niet voor lang.Onder Ntibantunganya nam het geweld tussen Tutsi-militairen en Hutus hand over hand toe. Majoor Pierre Buyoya, een Tutsi, trad op en zette op 25 juli 1996 Ntibantunganya aan de dijk. Buyoya is nog steeds aan de macht. De buurlanden reageerden op de coup door een embargo tegen Burundi af te kondigen. Dat werd pas in januari 1999 opgeheven.In juni 1998 startte in Arusha het vredesoverleg. Om de rebellie van de Hutus te fnuiken, bracht de regering de regering 350.000 inwoners van het platteland rond de hoofdstad Bujumbura, grotendeels Hutus, in concentratiekampen, samen. De internationale gemeenschap reageerde geprikkeld. De regering kondigde onlangs de ontmanteling van de kampen aan.Op 1 december nam de Zuid-Afrikaanse oud-president, Nelson Mandela, het voorzitterschap van het vredesoverleg over. Meer dan twee jaar na de start van de gesprekken wordt het vredesakkoord maandag ondertekend. CP