Advertentie
Advertentie

TV1, 21.05 u.

Ombudsjan. Lies Martens en Jan van Rompaey nemen het op voor mensen die op kleine of grote schaal onrechtvaardig behandeld zijn. Centrum voor Zelfmoordpreventie: iemand die aan zelfmoord denkt wil een beroep doen op het Centrum ter Preventie van Zelfmoord. Maar daar krijgt hij vaak geen gehoor. Het centrum is onderbemand. In de studio een gesprek met Patrick De Bock en Huib Crauwels (Centrum ter Preventie van Zelfmoord); Garage saneren: Jan Loos erft in maart 1999 een garagebedrijf maar is niet geïnteresseerd in de garage en wil ze verkopen. Maar het decreet op de bodemsanering schrijft voor dat de verkoop van garages pas kan plaatsvinden na een bodemonderzoek. De kosten (600.000 frank) voor zon onderzoek vallen helemaal ten laste van de eigenaar. Een sanering dringt zich op, kostprijs: meer dan anderhalf miljoen frank. Een gesprek met Jan Loos, Karina De Beule (OVAM) en Christof Pepeterstraete (saneringsfirma Enviras).TV1, 22.20De laatste show. In deze talkshow zoekt Bruno Wyndaele de beste brokken uit de actualiteit en brengt mensen samen die in de loop van de dag het nieuws hebben gemaakt.Canvas, 20.55 u.Histories. Gilbert Bécaud. Twaalf jaar geleden maakte de Belgische cineast Christian Mesnil (bekend van onder andere een documentaire over Jacques Brel) een documentair portret van Gilbert Bécaud. De film bestaat uit beelden van optredens, doorsneden met interviews met vrienden en bekenden van de Franse zanger. (de aflevering Soeur Sourire die voor vandaag gepland was wordt verschoven naar 4 januari).Canvas, 22.15 u.Zwerfroute. Exploratiemagazine over fascinerende mensen, werkwaardige gebruiken en opmerkelijke tradities uit alle delen van de wereld: Rijstvelden uit de hemel (China); Chamo en de 40 vissers (Ethiopië); Het Rideaukanaal (Canada).Canvas, 22.55 u.De late shift. Diversiteit, een kwestie van respect. Een goed personeelsbeleid schenkt ook aandacht aan de eigenheid van zijn werknemers. Vanuit respect. En dat komt ook het bedrijf en de hele maatschappij ten goede. Een rijk palet van tevreden, gemotiveerde mensen bevordert de creativiteit op de werkvloer en de maatschappelijke integratie. La Une, 20.00 u.Spécial euro.Laspect historique. Speciale uitzending rond de invoering van de Europese munteenheid. Gasten zijn onder andere Jean-Luc Dehaene, Didier Reynders (minister van Financiën) en Jean-Philippe Ducart (directeur Test Aankoop).Ned3 (VPRO), 20.00 u.Noorderlicht.De verkleuring van De Heilige Lucas. De schilderijenrestauratiewereld is in de laatste veertig jaar snel wetenschappelijker geworden. Nu doen steeds meer elektronenmicroscopen en andere hypermoderne apparatuur hun intrede om de restaurateur wetenschappelijke kennis te bieden, waarmee hij verantwoord te werk kan gaan. Onderwerp van deze aflevering is de verkleuring van historische schilderverf. Centraal staat een dramatisch geval van verkleuring van blauwe verf op het schilderij De Heilige Lucas van Hendrick ter Brugghen. De verbleking van dit evangelistenportret heeft te maken met de chemische verkleuringsreactie van smalt en roept vragen op vanuit verschillende disciplines, waarbij kunsthistorici, natuurwetenschappers en restaurateurs betrokken zijn. Ned3 (NOS/VARA), 22.30 u.NOVA. Actualiteitenmagazine.BBC1, 07.00 u.Breakfast news. Ontbijttelevisie met zakeninformatie en financieel nieuws.BBC2, 23.30 u.Newsnight. Actualiteiten en randinformatie.CNN06.30, 07.30, 08.30, 20.30 en 22.30 u. World business today. 12.30 en 15.30 u. Business international. 18.30 u. Business unusual. 17.30 en 21.30 u. Q&A. Vraag- en antwoordprogramma. 23.00 Insight. 00.00 u. Lou Dobbs Moneyline. 01.30 u. Asia business morning.FR2, 20.50 u.Envoyé spécial. Een terugblik op de reportages van het afgelopen jaar.ZDF, 22.15 u.Um Kopf und Kragen. Portret van de Italiaanse advocaat Roberto Scarpinato, aanklager in maffiaprocessen.