Advertentie
Advertentie

TV1, 21.05 u.

Ombudsjan. Lies Martens en Jan van Rompaey nemen het opnieuw op voor mensen die op kleine of grote schaal onrechtvaardig behandeld zijn: de heer Geerkens is sinds vijf jaar rolstoelpatiënt en wil wijn wagen laten aanpassen maar dat sleept intussen al meer dan een jaar aan; de perikelen van een Belgacom-klant die wil overstappen naar Telenet; de rechten van de consument die producten bestelt en betaalt maar nooit toegestuurd krijgt. TV1, 22.00 u.Koppen.Bang in huis. Na maanden intensief speurwerk hebben het gerecht en de federale politie van Leuven drie zware car- en homejackingsbendes opgerold. Koppen praat met twee slachtoffers van deze misdadigers. Ze hebben niets dan lof voor de politie en het gerecht, toch voelen ze zich in de steek gelaten: door de politiek. Vaak gaan deze misdadigers vrijuit na een korte of lichte straf. Misschien zal VLD-fractieleider Hugo Coveliers deze klacht nu extra ter harte nemen. Hij werd vorige week het slachtoffer van een mislukte gewapende homejacking. Volgens hem moeten er meer controles zijn. "We moeten nadenken over het toelaten van middelen waarmee burgers zich kunnen verdedigen".Dodende bacterie. Hersenvliesontsteking is duidelijk in opmars: in Vlaanderen alleen al meer dan 200 slachtoffers. Opvallend is ook dat vooral de agressieve bacteriële hersenvliesontsteking van het type C sterk in opmars is. De Vlaamse overheid bezorgde alle Vlaamse gezinnen inmiddels een informatiebrochure over deze levensbedreigde ziekte. "De situatie is ernstig, maar laten we vooral niet overdrijven", zegt dr. Geert Top, gezondheidsinspecteur van de Vlaamse Gemeenschap. TV1, 22.20De laatste show. In deze talkshow zoekt Bruno Wyndaele de beste brokken uit de actualiteit en brengt mensen samen die in de loop van de dag het nieuws hebben gemaakt.Canvas, 20.55 u.Histories: Kinderen van Hitler. Oorlog. Deze nieuwe vijfdelige nieuwe reeks is gewijd aan de jongeren in het Derde Rijk en behandelt onder andere de Hitlerjugend en de Bund Deutscher Mädel. De reeks bestaat hoofdzakelijk uit een lange, indrukwekkende reeks getuigenissen van Duitsers wier kindertijd en jeugdjaren zijn samengevallen met de periode van Hitlers dictatuur.Canvas, 22.25 u.Zwerfroute. Exploratiemagazine over fascinerende mensen, werkwaardige gebruiken en opmerkelijke tradities uit alle delen van de wereld: Hanengevecht op Martinique; De krokodillenplas (Burkina Faso); Het Ohridmeer (Macedonië).Canvas, 23.05 u.De late shift. Leren op de werkvloer. Als je school loopt in het beroeps, het technisch of het hoger onderwijs, behoort ook een stage tot je opleidingstraject. Maar de kwaliteit van de schoolstages kan beter, zeggen de scholen en het bedrijfsleven. En dat betekent meer stageplaatsen en een betere begeleiding, zodat de werkvloer ook een echte leervloer wordt. In deze reportage komen stagiairs en stagebegeleiders aan het woord over hoe het is en hoe het zou moeten zijn.La Une, 20.15 u.Autant savoir. Dioxines, le retour. Nu de verbrandingsovens die huishoudelijk afval verwerken daadwerkelijk onder scherp toezicht geplaatst zijn, worden er nieuwe bronnen van dioxine ontdekt. Welke maatregelen zijn er genomen of moeten er nog genomen worden? En zullen ze wel daadwerkelijk genomen worden?Ned3 (NOS/VARA), 22.30 u.NOVA. Actualiteitenmagazine.BBC1, 07.00 u.Breakfast news. Ontbijttelevisie met zakeninformatie en financieel nieuws.BBC2, 22.00 u.Trouble at the top. George, Marks and Sparks. Reeks portretten van managers van bedrijven in nood. De keten Marks and Spencer heeft al geruime tijd problemen om overeind te blijven. Kan George Davies, de man achter Next en George het tij keren? BBC2, 23.30 u.Newsnight. Actualiteiten en randinformatie.CNN06.30, 07.30, 08.30, 20.30 en 22.30 u. World business today. 12.30 en 15.30 u. Business international. 18.30 u. Business unusual. 17.30 en 21.30 u. Q&A. Vraag- en antwoordprogramma. 23.00 Insight: Nobel special. 00.00 u. Lou Dobbs Moneyline. 01.30 u. Asia business morning.