TV1, 21.05 u.

Ombudsjan. In dit rechtstreeks praatpogramma met Jan van Rompuy en Lies Martens, krijgen burgers, die zich op kleine of grote schaal onrecht aangedaan voelen, de kans dat onrecht aan te klagen en mee te zoeken naar een oplossing. Vandaag: revalidatie na hersentumor: een gesprek met Hans de Smet, minister van Maatschappelijke Integratie Johan vande Lanotte en Laurent Burssens (Vlaams Fonds voor Gehandicapten); wanpraktijken van postorderbedrijven: een gesprek met onder andere Magda de Meyer, Vlaams volksvertegenwoordiger die een wetsvoorstel indiende om de sector van de incassobureaus te reglementeren.TV1, 22.00 u.Koppen. Drugsdoden. Het verhaal van twee wanhopige moeders in hun eenzame strijd tegen drugs. Beiden zijn kwaad over de drugnota van Magda Aelvoet.Gratis onderhoud. De onderhoudsplicht voor bejaarden zorgt niet alleen voor wrevel en ruzies binnen families maar ook voor een berg administratieve rompslomp. Daarom wil de Oostendse OCMW-voorzitter Franky de Block die plicht vanaf 1 januari 2002 afschaffen. De reacties op het Oostendse initiatief zijn verdeeld. Sommige steden, zoals Antwerpen, zijn geneigd het voorbeeld te volgen, maar andere reageren terughoudend.TV1, 22.20 u.De laatste show. Bruno Wyndaele zoekt de beste brokken uit de actualiteit en brengt mensen samen die in de loop van de dag het nieuws hebben gemaakt.Canvas, 20.55 u.Histories. Oorlog en vrede met Charles de Gaulle. Eerste aflevering van een drieluik over het bewogen leven en de lange politieke carrière van de man die in zijn eentje een hele natie belichaamd heeft: Charles de Gaulle. Dit eerste deel gaat over de periode van de wereldoorlogen, tot aan De Gaulles triomfantelijke terugkeer uit ballingschap, bij de bevrijding in 1944.Canvas, 22.10 u.Zwerfroute. Reeks afleveringen over merkwaardige gebruiken, fascinerende mensen en opmerkelijke tradities uit alle delen van de wereld. Vandaag: Stralenhorens (India); De draad van het leven (Verenigde Staten); Godenbloed (Mexico).Ned3 (NPS/VARA), 21.18 u.Zembla. De koppelbaas is terug. Deze reportage schetst een dagelijks terugkerend beeld. Om vijf uur s ochtends staan aan de Haagse Vaillandlaan groepjes mannen dicht tegen elkaar aan. Zij wachten op het witte bestelbusje, dat ze misschien oppikt. Soms is er werk, soms niet. De busjes zijn van koppelbazen die het Westland van goedkope illegale arbeidskrachten voorzien. De illegalen plukken tomaten, snijden bloemen en verpakken paprikas in cellofaan. Ze maken lange dagen voor weinig geld. Net als in de jaren zeventig vaart de koppelbaas er wel bij.Ned3 (NOS/VARA), 22.30 u.NOVA. Actualiteitenmagazine.BBC1, 07.00 u.Breakfast news. Ontbijttelevisie met zakeninformatie en financieel nieuws.BBC2, 23.30 u.Newsnight. Actualiteiten en randinformatie.CNN06.30, 07.30 en 08.30 u. World business this morning.11.30 u. Biz Asia. 13.15 u. Asian edition. 17.30 u. American edition. 20.30 u. World Business Today. 21.30 u. Q&A. Vraag- en antwoordprogramma met personen die op een of andere manier in het internationale nieuws zijn en waar de kijkers actief betrokken worden bij het interview. 22.00 u. World news Europe. 22.30 u. Insight. 23.00 u. News Update/World Business Today. 0.30 u. Moneyline newshour. Arte, 20.15 u.Big Mac Cormack. Reportage over ondernemer Mark McCormack, de eerste die de sport en sportlui op grote schaal heeft gecommercialiseerd.Arte, 20.45 u.Quel climat pour demain? Thema-avond over de klimatologische perspectieven over de hele wereld. Vorige maand liep in Den Haag een klimaatconferentie stuk op de verschillende aanpak in Europa en de VS.