TV1, 21.05 u.

Ombudsjan. Lies Martens en Jan van Rompaey nemen het opnieuw op voor mensen die op kleine of grote schaal onrechtvaardig behandeld zijn. In deze aflevering onder meer aandacht voor de problemen rond het invullen van de volkstellingsenquête en over klachten van mensen die vakantiepakketten hadden gekocht en geen waar voor hun geld kregen.TV1, 22.00 u.Koppen. Overgeleverd. Een exclusief interview met de broer van de Duitse hulpverlener Georg Taubmann, die in de gevangenis zit in Afghanistan en riskeert terechtgesteld te worden door de Taliban.Faalangst. "Als bedrijven in moeilijkheden vaker een gerechtelijk akkoord zouden aanvragen, zou er veel miserie vermeden worden", zegt Herman Hellenbosch, voorzitter van de Antwerpse rechtbank van koophandel. Maar bij kleine ondernemingen is de drempelvrees blijkbaar nog groot. Koppen ging praten met zaakvoerders van KMOs en met de rechtbank van koophandel. TV1, 22.20 u.Aan tafel. Talkshow met Terry Verbiest. Het hele programma speelt zich af rond een grote tafel, waar Verbiest samen met drie wisselende tafelgenoten het wel en wee van de voorbije dag bespreekt, reportages bekijkt en telkens een tweetal gasten ontvangt. Canvas, 20.55 u.Histories. Uit onze tropenjaren. Deze vierdelige reeks brengt Afrikaanse verhalen bij mekaar die iets te maken hebben met ons koloniale verleden. De historie van de Graf Goetzen is het verhaal van het enige grote schip op het Tanganikameer: de Liemba (oorspronkelijk Graf Goetzen). In de vaart gebracht in 1914, heeft het schip alle grote gebeurtenissen op en rond het meer (o.a. de strijd tussen België, Britten en Duitsers) meegemaakt en overleefd.Canvas, 22.25 u.Zwerfroute. Exploratiemagazine over fascinerende mensen, merkwaardige gebruiken en opmerkelijke tradities uit alle delen van de wereld. In deze jubileumuitzending: Het Jemma-el-Fna Plein (Marokko); Sturgis, het Mekka van de motorbikes (South-Dakota); Wanneer de olifanten zwemmen (India).Canvas, 23.02 u.De late shift. Grensarbeid. In het eengemaakte Europa is het vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal al lang vanzelfsprekend, maar werken over de grens is dat allerminst. Grensarbeiders ondervinden dagelijks dat het met de fiscale en de sociale eenmaking in Europa maar niet wil vlotten. Ze betalen hun sociale bijdragen en hun loonbelasting niet zonder meer in één en hetzelfde land. En dat levert inkomensverschillen op, met de collegas op de werkvloer of met de buurman thuisBBC2, 22.00 u.Horizon. Life Blood. In deze documentaire worden leukemiepatiëntjes gevolgd die een nieuwe therapie volgen, waarvan de artsen hopen dat die hun leven zal redden. CNN06.00 u. Biz News. 09.00 u. Business central.12.00 u. Business international. 14.30 u. Biz Asia. 15.00 u. Business international. 18.30 u. American edition. 20.30 u. World Business Today. 22.00 u. World news Europe. 22.30 u. World business tonight. 23.00 Insight. 00.00 u. Lou Dobbs Moneyline. 01.00 u. CNN this morning Asia.