Advertentie
Advertentie

TV1, 21.35 u.

Koppen.Vroeg vrij. Morgen vergadert de Commissie Voorwaardelijke Invrijheidstelling (CVI) van Leuven over het mogelijk vervroegd vrijlaten van een pedofiel. Hoewel de man in een eerder dossier te boek stond als een pedofiel met groot risico tot herval, komt de man toch in aanmerking om na een jaar al voorwaardelijk vrij te komen. Een gesprek met de moeder van een slachtoffer, met voorzitter Piron van het CVI, en met Nadine Decauwer, justitieassistentie in Antwerpen die ex-gedetineerden begeleidt.Rony in Afrika.Ronny Mosuse, sinds kort peter van Artsen Zonder Grenzen, wou zelf kijken naar de activiteiten van AZG. Koppen volgde hem naar het West-Afrikaanse land Guinee en bezocht het kamp Boreah in het binnenland, waar 13.000 vluchtelingen verblijven.Police academy. Als je met de 160 leerlingen van de Antwerpse politieacademie spreekt, dan waan je je in een andere wereld. Van de grote ontevredenheid die sinds de politiehervorming in de korpsen heerst, is hier niets te merken. Karl Martens ging in Brugge, Gent en Antwerpen zoeken waar dat enthousiasme vandaan komt. Het geld speelt een belangrijke rol.TV1, 22.10De laatste show. In deze talkshow zoekt Bruno Wyndaele de beste brokken uit de actualiteit en brengt mensen samen die in de loop van de dag het nieuws hebben gemaakt.Ned1 (IKON), 22.22 u.Het andere gezicht.Globaliseren: ja en nee. Tijdens de Eurotop in Brussel half december gaan antiglobalisten massaal de straat op. Op hoog niveau zoekt de politiek, voorzichtig, toenadering tot de protestbeweging, omdat ze er niet meer omheen kan. In deze uitzending geeft Noreena Hertz, econome aan de universiteit van Cambridge, auteur van het boek The silent takeover en sympathisant van de antiglobalisten, haar visie. Hertz pleit onder meer voor herverdeling, meer ontwikkelingshulp en kwijtschelding van de schulden van de Derde Wereld. Ze draagt haar visie uit door met politici en topmanagers van het bedrijfsleven in heel Europa in debat te gaan. Ned3 (RVU), 21.00 u.Werken-aan-werk.De toekomst van de scheepsbouw: Groot gekocht. Driedelige serie over de scheepsbouw in Nederland. Deze tweede aflevering gaat in op het overnamebeleid van Damen in Nederland. Geruchtmakend was zijn overname van de Scheldewerf vorig jaar voor een bedrag van 1 gulden. Het programma gaat uitgebreid in op de werkomstandigheden op de werf Vlissingen en de reparatiewerf in Rotterdam. Ned3 (NOS/VARA), 22.30 u.NOVA. Actualiteitenmagazine.Ned3 (VPRO), 23.55 u.VPROs import: The Vietnam War.Descent into hell (1959 tot 1963). Driedelige documentaire van Brian Lapping over één van de grootste missers uit de Amerikaanse geschiedenis: de Vietnamoorlog. Aan de hand van verslagen van ooggetuigen (ondere andere Robert McNamara), tot voor kort geheime documenten en geheime geluidsopnamen van het Witte Huis worden de gebeurtenissen aan elkaar geregen en wordt duidelijk hoe Amerika in deze oorlog verstrikt raakte. BBC1, 07.00 u.Breakfast news. Ontbijttelevisie met zakeninformatie en financieel nieuws.BBC2, 23.30 u.Newsnight. Actualiteiten en randinformatie.CNN06.30, 07.30, 08.30, 20.30 en 22.30 u. World business today. 12.30 en 15.30 u. Business international. 18.30 u. American edition. 21.30 u. Q&A. Vraag- en antwoordprogramma. 22.30 u. World business tonight. 23.00 u. Insight. 00.00 u. Lou Dobbs Moneyline. 01.30 u. Asia business morning.Arte, 20.40 u.Etats-Unis, trois mois après. Thema-avond met debatten en reportages over de Verenigde Staten, drie maanden na de terreuraanslag van 11 september. Slaagt Amerika erin zijn wonden van 11 september te helen? Hoe reageren zij op de terroristische dreiging die voortduurt? En is het zelfbeeld van de Amerikanen door de gebeurtenissen veranderd?