TV1, 21

TV1, 21.45 u. Zomerkoppen. Superman. Christophter Reeve was 44 toen hij volledig verlamd raakte bij een val van zijn paard. Hij kan niet meer zelf ademen, eten, zich wassen of aankleden. 'Voor mijn vijftigste kan ik weer lopen', voorspelde Reeve. Zijn zoon, Matthew, student journalistiek, filmde de lange revalidatie van zijn vader. TV1, 22.25 u. Aan tafel. Talkshow met Carl Huybrechts waarin er niet alleen plaats is voor actualiteit en bekende gasten, maar ook voor nostalgie, een persoonlijk verhaal en zomerse reportages. Canvas, 23.15 u. Het derde oog: Space. Life. Met revolutionaire, driedimesionele grafische technieken, simulaties en toelichting van vooraanstaande internationale wetenschappers, geeft deze driedelige serie inzicht in de structuur van het heelal, zijn ontstaan en zijn verdere evolutie. VTM, 22.15 u. Recht van antwoord.Talkshow waarin de terecht of vermeend verongelijkte burger rechtstreeks de confrontatie aangaat met zijn opponent. Kanaal Z, 20.00 u. Uw geld. Wekelijks magazine met informatie en tips over persoonlijke financien. Vitaya, 22.00 u. Beroemd of Berucht. Het modehuis Versace. Sinds de opkomst van Versace in 1980, is het merk uitgegroeid tot de favoriet van modellen, film- en rocksterren. Ned1 (IKON), 23.18 u. Factor.Oorlog in Atjeh. De oorlog in Atjeh wordt met de dag grimmiger. Rond de 50.000 soldaten van het Indonesische regeringsleger zijn aangevoerd om de naar schatting 5.000 gewapende leden van de onafhankelijkheidsbeweging GAM te bestrijden. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht. De strijd tussen het leger en de GAM kost vooral slachtoffers onder burgers. Factor schetst de achtergronden van een smerige oorlog. Ned3 (NPS/VPRO), 20.30 u. Andere tijden.Nederland leert kamperen. Geschiedenismagazine met reportages over (bijna) vergeten gebeurtenissen uit de 20ste eeuw. Ned3 (NOS/VARA), 22.20 u. NOVA. Actualiteitenmagazine. BBC1, 07.00 u. Breakfast news. Ontbijttelevisie met zakeninformatie en financieel nieuws. BBC2, 23.30 u. Newsnight. Actualiteiten en randinformatie. CNN 06.00 u. Biz News. 09.00 u. Business central.12.00 en 15.00 u. Business international. 21.30 en 22.30 u. World business today. 22.00 u. World news Europe. 23.00 u. Insight. 00.00 u. Lou Dobbs Moneyline. 01.00 u. Newsbiz today. Arte, 20.45 u. Climat: on nous cache tout, on nous dit rient. Thema-avond over de oorzaken van de klimaatveranderingen, met een documentaire (2003) over de oorzaken van de mislukking van de klimaatconferentie van Kyoto in december 1997. Het verdrag van Kyoto, dat de voor het broeikaseffect verantwoordelijke CO2-uitstoot moest verminderen, werd door 180 landen ondertekend, maar de grootste vervuilers, onder meer de VS, weigerden totnogtoe het verdrag te ratificeren. In een andere documentaire (2003) wordt onderzocht of de aarde aan het opwarmen is.