Twaalf fiscale rechtbanken moeten fiscale geschillenstroom beheersen

De goedkeuring in het federale parlement van de nieuwe fiscale procedure voor inkomstenbelastingen en BTW effende ook de weg voor de oprichting van de nieuwe, fiscale kamers bij de rechtbanken van eerste aanleg. Net zoals voor de BTW nu al het geval is, zal ook voor de inkomstenbelastingen een rechtbank in eerste aanleg oordelen over fiscale geschillen. Tot voor kort beoordeelde de gewestelijke directeur van de administratie der directe belastingen in eerste aanleg over geschillen.Aanvankelijk was het de bedoeling om één fiscale rechtbank per hof van beroep op te richten. In ons land zijn hoven van beroep gevestigd in Gent (Oost-en West-Vlaanderen), Antwerpen (Antwerpen- Limburg), Brussel (Waals en Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad), Bergen (Henegouwen-Namen) en Luik (Luik-Luxemburg). Uiteindelijk werd beslist om elke provincie een fiscale rechtbank te geven net als Brussel-Hoofdstad en de Oostkantons. In bijgaande tabel zijn de benamingen en adressen van de twaalf nieuwe rechtbanken opgenomen.