Advertentie
Advertentie

Twee Barco's fusioneren tot één Vlaamse elektronikagroep

(tijd) - De twee Barco's (Industries en Electronics) fusioneren terug tot Barco NV. "Terug', want tot voor de herstrukturering van 8 jaar geleden behoorden de twee bedrijfsentiteiten tot dezelfde vennootschap. De beslissing tot fusie is genomendoor de raden van bestuur van de twee vennootschappen en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (GIMV). De GIMV blijft na de fusie met 70 procent van de aandelen (na konversie) meerderheidsaandeelhouder van Barco NV.