Advertentie
Advertentie

Twee derde economenbedrijfslevenVS steunt beleid Fed

WASHINGTON (reuters) - De waardering van Amerikaanse bedrijfseconomen voor het beleid van de Amerikaanse centrale bank (Fed) is de laatste maanden gestegen. De Amerikaanse vereniging van bedrijfseconomen zegt dat twee derde van haar leden het beleid van de Fed als ongeveer correct omschrijft.De populariteit van de Fed steeg flink, want begin maart keurde slechts iets meer dan de helft het beleid van de Fed goed. Dit was de laagste score in vijf jaar. De resultaten suggereren dat bedrijfseconomen fans zijn van renteverlagingen. Begin maart had de Fed slechts twee keer verlaagd. Begin augustus, toen de laatste peiling plaatsvond, had de Fed al zes keer haar monetair beleid versoepeld. De jongste enquête vond plaats voor de laatste renteverlaging.De periode van snelle renteverlagingen is waarschijnlijk bijna voorbij. Meer dan de helft van de ondervraagde economen zei voor de laatste renteverlaging van 25 basispunten dat de Fed in de komende zes maanden de rente met ten hoogste 50 basispunten zal verlagen. Bijna een kwart voorspelde geen renteverlagingen meer en 9 procent zelfs een stijging in de komende zes maanden.Overcapaciteit werd volgens de leden van de vereniging het belangrijkste economische probleem. In maart was dit nog de overdreven schuldenlast van consumenten en gezinnen. Meer dan de helft van de economen steunt de recent goedgekeurde belastingverlagingen en ruim driekwart gelooft dat de belastingverlagingen de economische groei zullen stimuleren.Ten slotte zegt ruim driekwart dat de wisselmarkt de waarde van de dollar moet bepalen. Slechts 15 procent zegt dat de regering-Bush het sterkedollarbeleid moet voortzetten.