Twee derde technische hulp aan GOS komt van EG

BRUSSEL (tijd) - De wereldgemeenschap heeft alles samen reeds meer dan 71 miljard ecu toegezegd voor hulp aan de onafhankelijke staten van de vroegere Sovjetunie. Twee derde daarvan is op rekening van de Europese Gemeenschap te schrijven.