Twee derde Vlamingenvindt dat rust roest

(belga) - Twee derde van de Vlamingen vindt dat mensen die niet willen werken lui en futloos worden. Dat blijkt uit een enquete van de KU Leuven bij 1.491 Vlamingen tussen 16 en 75. De resultaten zijn gepubliceerd in het Tijdschrift voor Sociologie. Het onderzoek toont aan dat Vlaanderen conservatief staat tegenover werken. De helft van de Vlamingen kan zich matig (42 procent) tot sterk (8 procent) vinden in het ideeengoed achter 'arbeidsethos'. Daarmee wordt bedoeld dat men de morele plicht heeft om te werken. De andere helft wijst dit concept af. Uitspraken over het verplichtend karakter van het werk kunnen op de grootste instemming rekenen. Met de uitspraak dat 'iedereen die in staat is om te werken, moet gaan werken' gaat 56,8 procent van de ondervraagden akkoord en 49,1 procent van hen vindt dat 'werken een plicht is tegenover de samenleving'. Een minderheid (42,2 procent) gaat akkoord met de stelling 'dat men zich pas in zijn werk ten volle kan ontplooien'. Nog minder mensen (30,8 procent) vinden 'het beschamend dat men geld krijgt zonder ervoor te werken'. 'Dat werken altijd op de eerste plaats moet staan, ook al heeft men hierdoor amper vrije tijd' kreeg het minste instemming. 76,9 procent vindt dat de boog niet altijd gespannen kan staan. Het arbeidsethos is leeftijdsgebonden. Hoe ouder men wordt, hoe meer men er achter staat. De enige uitzondering zijn de 35- tot 40-jarigen die lager scoren dan hun jongere collega's. Ook het opleidingsniveau speelt een rol. Arbeiders en niet-werkenden hebben meer arbeidsethos dan bedienden en kaderleden.