Twee eeuwen Vlaamse kunst

Nederlandstalige CD-roms voor een volwassen publiek blijven maar moeizaam binnensijpelen in het multimedia-wereldje. Vorig jaar bracht de Franse uitgever Oda Laser Edition een interessante reeks uit over Vlaamse en Hollandse schilders. Het Gemeentekrediet coproduceerde de reeks, zodat de CD-roms ook naar het Nederlands zouden vertaald worden. Ondertussen zijn drie van de vijf produkten ook in het Nederlands beschikbaar. Twee weken geleden kon u op deze bladzijden al kennis maken met de CD-rom 'De eeuw van Vermeer', die de reeks afsluit. Ook de twee CD-roms over de vroegste periodes zijn nu in het Nederlands beschikbaar: 'De eeuw van Van Eyck' en 'De eeuw van Bruegel'.