Advertentie
Advertentie

Twee Europese rapporten

Luckas vander Taelen heeft sinds juli 1999 zitting in het Europees Parlement. Hij is er lid van de commissie Cultuur, Jeugd, Onderwijs, Media en Sport. Vander Taelen schreef als europarlementslid twee rapporten in verband met de film in Europa.Het eerste rapport was een zogenaamd initiatiefrapport. Dat kwam er op vraag van de cultuurcommissie van het Europees Parlement. Het gaat over een betere verspreiding van Europese films in de Europese Unie en in de kandidaat-EU-landen.Midden april stelde Vander Taelen in de cultuurcommissie zijn tweede rapport voor. Dat rapport is een reactie op een mededeling die de Europese Commissie vorig jaar publiceerde. Die mededeling gaat over juridische aspecten in verband met films en ander audiovisueel werk. Daarin zet de Commissie vooral haar visie uiteen over het toekennen van staatssteun aan de filmsector.Het rapport van Vander Taelen is bedoeld als de mening van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie. Later dit jaar stemt de plenaire vergadering van het Europees Parlement over het rapport.