Twee jaar palaveren over openingstijden

· januari 2004. De federale regering kaart op de sociaal-economische ministerraad van Gembloers de versoepeling van de winkelopeningstijden aan. De liberalen zijn al lang voorstander van langere openingstijden en een versoepeling van het zondagswinkelen. Ze hopen nu op een doorbraak. De socialisten staan afkerig tegenover een versoepeling. Ze vrezen voor een onhoudbare werkdruk voor de zelfstandige handelaars en de werknemers in de distributie.De federale regering schuift het dossier voor zich uit. Ze beslist erover te overleggen met zelfstandigen, de distributie en de consumenten. Ze kondigt aan tegen juli een beslissing te nemen.