Twee kengetallen in zone Hasselt

(tijd) - Vanaf volgende week woensdag, 1 juli, zal de RTT-zone Hasselt twee kengetallen hebben. De zone zal worden onderverdeeld in twee sektoren: de westelijke sektor Hasselt, waar het oude kengetal (011) blijft gelden, en de sektor Genk die als nieuw kengetal 089 krijgt. RTT-Belgacom meldt dat de aanpassing nodig is om aan de vraag naar aansluitingen te kunnen voldoen en uitputting van het nummerbestand te vermijden. Aan de tarifering verandert niets. Voor telefoongesprekken en faxberichten tussen de sektoren Hasselt en Gent blijft het zonaal tarief gelden. Ook de prijs van interzonale verbindingen en het abonnementsgeld blijven hetzelfde. Een informatiefolder over de nieuwe regeling is verkrijgbaar in alle telefoonwinkels van RTT-Belgacom. Naast praktische tips bevat deze folder ook de abonneenummers waarvan het kengetal verandert. Of dit al dan niet gebeurt, hangt af van de eerste twee cijfers van het nummer.