Twee miljard mensen wachten op aansluiting elektriciteitsnet

BUENOS AIRES (ips) - Wereldwijd wachten twee miljard mensen, een derde van de wereldbevolking, op aansluiting op het elektriciteitsnet. Dat werd gezegd tijdens het achttiende Wereldenergiecongres in Buenos Aires.Vertegenwoordigers van sommige energiemaatschappijen zeiden dat de inspanningen om arme bevolkingsgroepen in de ontwikkelingslanden toegang te bieden tot elektriciteit hand in hand moeten gaan met de terugdringing van de milieuverontreiniging ten gevolge van een hogere stroomproductie. De overheid moet grootschalige steun verlenen aan de promotie van zonne- en windenergie.Toch kondigde de voorzitter van de Japanse Federatie van Energiebedrijven aan dat Japan nog meer zal investeren in kerncentrales om de afhankelijkheid van olie uit het Midden-Oosten te verminderen.Voor Peter Sutherland van British Petroleum bestaat de milieubeweging uit een groep romantici die bedrijven demoniseren en de samenleving willen terugsturen naar het pre-industriële tijdperk.Sutherland beschuldigde de milieugroepen er zelfs van de ontwikkeling in de arme landen te willen opofferen voor een proper milieu.De Argentijnse president, Fernando de la Rúa, stelde in zijn openingsspeech dat vooral de rijke landen het gebruik van fossiele brandstoffen moeten terugschroeven. De landen die het meest hebben bijgedragen tot het broeikaseffect en zich niet aan internationale afspraken houden, moeten de grootste inspanning leveren.