Twee nieuwe leningen in Lux.fr.

(tijd) - Twee nieuwe obligatieleningen in Luxemburgse frank zagen gisteren het licht. ASLK-IFICO bracht een achtergestelde lening van 1 miljard op 9 jaar en 11 maanden, met een koepon van 9 procent. De uitgifteprijs bedraagt 101,65 procent, wat een aktuarieel rendement van 8,75 procent oplevert. Betaaldatum is 27 juli 1992 en de lening vervalt op 25 juni 2002. Er zijn coupures van 50.000 en 250.000 frank beschikbaar. Daarnaast kwam Goldman Sachs op de markt met een private lening van 1 miljard op 3 jaar en een koepon van 9,5 procent. De uitgifteprijs werd vastgesteld op 101,725%, wat een rendement van 8,82% geeft. De betaaldatum is 27 juli 1992 en de lening vervalt op 28 juli 1995. Er zijn enkel coupures van 100.000 frank beschikbaar.