Twee preventieve vogelpestruimingen in Oost-Vlaanderen

(belga) - Het Federaal Voedselagentschap gaf opdracht twee pluimveebedrijven in Sint-Magriete, deelgemeenten van Sint-Laureins, uit voorzorg te ruimen. De twee bedrijven in het noordwesten van Oost-Vlaanderen werden met veevoeder bevoorraad door een vrachtwagen die dezelfde dag veevoeder had geleverd in het Duitse Schwalmtal. Daar duiden de eerste snelle tests op de aanwezigheid van vogelpest. De plaatselijke autoriteiten en de gouverneur van Oost-Vlaanderen werden op de hoogte gebracht, aldus het Voedselagentschap. Indien nodig zullen ook andere contactbedrijven preventief geruimd worden. Pas donderdag kondigde de federale minister van Volksgezondheid aan dat de strijd in Belgie tegen de vogelpest gewonnen lijkt en dat een aantal maatregelen daarom versoepeld worden. De Vlaamse minister van Leefmilieu, Vera Dua (Agalev), onderhandelt volgende week met de Europese Commissie over steunmaatregelen voor de pluimveehouders die getroffen zijn door de vogelpest. De kosten voor de opruimingen worden door de federale overheid gedragen en voor de waarde van de vernietigde dieren is er een vergoeding vanuit het Sanitair Fonds. Maar daarnaast lijden alle pluimveehouders een economische schade door de abnormale leegstand. Het kabinet van Dua raamt die op 5 miljoen euro en wil daarvan een bepaald percentage vergoeden. Dua wil de heropstart van de pluimveesector ondersteunen. Naast een premie voorziet ze in een rentesubsidie van 3 procent gedurende drie jaar op een overbruggingskrediet dat gelijk is aan de schade. De overbruggingskredieten zouden op een gewestwaarborg van 80 procent kunnen rekenen.