Twee VlaamsePrimitieven geïdentificeerd

(belga) - Twee Vlaamse Primitieven die totnogtoe onder de noodnamen Meester van de Lucialegende en Meester van de Ursulalegende bekend waren, zijn door de Brugse historicus Albert Janssens geïdentificeerd. Hij vereenzelvigt de Meester van de Lucialegende met Fransois vanden Pitte en de Meester van de Ursulalegende met Pieter Casenbroot. Beide Brugse schilders leefden op het einde van de 15de en het begin van de 16de eeuw.