Twee voor de prijs van een mag niet overal

De komst van de euro kan soms de indruk wekken dat er op marketingvlak plots zoveel meer mogelijk wordt. Als producten en diensten in de deelnemende lidstaten met gelijke munt betaald worden, lijkt het ook zinvol om promotiecampagnes in die landen op elkaar af te stemmen. Dat zou alvast een stuk goedkoper uitvallen. Maar het gevaar voor inbreuken op de handelswetgeving blijft daarbij reëel. Wie verkoopbevorderende acties wil ondernemen in de eurolanden, moet voorlopig immers nog de lokale wetgeving blijven respecteren.Karlien Van de Velde