Tweede markt en Vlaams risicokapitaal

De aanwezigheid van Vlaamse bedrijven op de beurs van Brussel is eerder bescheiden. Volgens berekeningen van de VEV-studiedienst kan ongeveer 13 procent van de totale beurskapitalizatie toegewezen worden aan bedrijven die door Vlaams kapitaal gekontroleerd worden. Deze 13 procent staat in schril kontrast met de ongeveer 65 procent van de totale toegevoegde waarde van dit land dat de Vlaamse regio voor zijn rekening neemt. Toch is er ook nog positief nieuws: ongeveer de helft van de 29 beursintrodukties die in de periode 1984-1992 plaatshadden op de Brusselse beurs, was Vlaams getint.