Tweede tranche Cregem-lening

(tijd) - Cregem, de Luxemburgse dochter van het Gemeentekrediet, geeft een tweede tranche uit van een lening in Lux.fr. De eerste tranche beliep 750 miljoen frank, de tweede 250 miljoen. Er zijn coupures van 50.000 en 250.000 frank. De koeponrente bedraagt 9 procent en de uitgifteprijs 102 procent. Gekoppeld aan een looptijd van 8 jaar geeft dat een aktuarieel rendement van 8,64 procent. Betaaldatum is 25 mei 1992. De lening vervalt op 26 mei 2000.