Twijfels over financiële haalbaarheid regeerplan- Lubbers

AMSTERDAM (hpa) - De Nederlandse informateur Ruud Lubbers kan na gevoerde gesprekken met de werkgevers en werknemers en na het overleg van de frakties van de beide koalitiepartijen CDA en PvdA aan het werk om zijn financiële paragraaf bij te stellen. De voorgestelde aanpak van de staatsschuld en het financieringstekort stelt echter niet iedereen gerust. En er zijn gerede twijfels over de financiële onderbouwing van het akkoord.