Twijfels over nut brede franchisewet

Niet minder dan drie parlementaire initiatieven staan op stapel om de Belgische franchisemarkt wetgevend te ordenen en franchisecontracten een wettelijk statuut te geven. Een gaat uit van het ministerie van Economische Zaken, de twee andere zijn wetsvoorstellen van de kamerleden Jan Peeters en Trees Pieters. Juristen en ook de Belgische Franchising Federatie (BFF) vinden dat een wettelijke regeling voor franchising zich naar buitenlands voorbeeld moet beperken tot een regeling voor de precontractuele informatieverstrekking.Kris Barrezeele