Advertentie
Advertentie

Twist tussen aandeelhouders van Fincomp verlamt Belcofi

(tijd) - De buitengewone algemene vergadering van Fincomp is gisteren verdaagd. De direkte reden was het bezwaar dat twee aandeelhouders aantekenden tegen de laattijdige verschijning van een bijeenroeping voor deze vergadering. De eigenlijke reden lijkt evenwel teruggevoerd te kunnen worden tot de onenigheid die binnen Fincomps (en Belcofi's?) raad van bestuur bestaat.