Typische voedingswaren zijn voortaan beschermd

BRUSSEL (tijd) - Eetwaren waarvan de naam aan een bepaalde streek verbonden is of waarvan de bereidingswijze specifiek mag genoemd worden, zullen voortaan ook op Europees vlak beschermd worden. De EG-landbouwministers keurden daartoe twee verordeningen betreffende de kwaliteit van voedingswaren goed.