Advertentie
Advertentie

Typologie van de vakbeursbezoeker

1. De oriënterende slenteraar (23,8 procent van het bij aankoop betrokken vakbeurspubliek)De oriënterende slenteraar wil zich breed informeren, en heeft specifieke interesse voor het technische. Zijn voornaamste activiteit is oriëntatie. Hij bereidt zich niet voor en follow-upactiviteiten beperken zich tot het nog eens doornemen van de vergaarde informatie. Het is een oppervlakkige bezoeker, die zijn onduidelijk gedefinieerde doelen niet of slecht weet te realiseren en daarom ook een vrij negatieve kijk op beursbezoek heeft.Hij wordt op alle soorten beurzen gesignaleerd. Het gaat vooral om niet-leidinggevenden uit relatief grotere organisaties, met lage aankoopplannen.2. De doelgerichte informatieverzamelaar (21,1 procent)De doelgerichte informatieverzamelaar bereidt zijn beursbezoek intensief voor. Hij verzamelt op voorhand veel informatie en plant de vele standbezoeken die hij zal afleggen. Dit gedrag leidt tot relatief veel transacties. Na afloop toont dit type zich tevreden, maar niet onverdeeld positief. Het zijn vooral de informatiedoelstellingen, vooral omtrent het vernemen van nieuws, die bij dit type minder worden gerealiseerd.Dit type lijkt vooral geïnteresseerd in investeringsgoederen. Het zijn vooral leidinggevende eindbeslissers met aankoopplannen. Je vindt ze vooral op techniekbeurzen.3. De netwerker (19,5 procent)Dit type ziet het beursbezoek als een kans om zijn relaties te verzorgen. Hij voert vele gesprekken die op voorhand goed zijn gepland, en is van alle types het langst aanwezig op de beursvloer. Het beursbezoek staat op zichzelf, wat ook blijkt uit het feit dat er nagenoeg geen follow-upacties op volgen. De netwerker is een tevreden beursbezoeker die zijn doel het beste realiseert.Hij wordt op alle soorten beurzen gesignaleerd. Het gaat vooral om niet-leidinggevenden uit relatief grotere organisaties, met lage aankoopplannen. Netwerkgedrag wordt vooral in de dienstensector waargenomen.4. De antibeursbezoeker (19,1 procent)Dit type heeft geen belangrijke doelstellingen, bereidt zich niet voor, slentert oriënterend of doelloos rond, blijft niet lang, legt amper contacten en doet geen follow-up. Achteraf evalueert hij het beursbezoek negatief. Wat de motivatie is van deze groep bezoekers, kon uit het onderzoek niet achterhaald worden. Vermoedelijk is het beursbezoek voor deze categorie een verplicht nummer.De antibeursbezoeker maakt zijn opwachting op alle types beurzen. Het gaat meer dan gemiddeld om bezoekers uit de overheidssector, met hogere functies.5. De transactiegerichte (12,1 procent)De transactiegerichte komt naar een beurs om zaken te doen. Hij besteedt veel tijd aan informatieverzameling, legt veel standbezoeken af, bereidt zijn bezoek minutieus voor en trekt achteraf veel tijd uit voor een intensieve follow-up. Daardoor is deze groep ook in staat haar doel goed te realiseren en evalueert ze het beursbezoek ook zeer positief.Prototypes zijn directeuren of eigenaars van kleine ondernemingen in detailhandel en horeca, of van regionaal georiënteerde bedrijven. Ze worden dan ook vooral waargenomen op beurzen die op seizoensaankopen gericht zijn, waar het transactiegedrag aansluit bij het inkoopbeleid van het bedrijf.6. De seminarganger (4,3 procent)De seminarganger komt naar een beurs om zoveel mogelijk seminars en lezingen bij te wonen. Hij komt voor de inhoud. Vooraf wint hij alvast informatie in en na afloop zal hij de nieuwe informatie delen met zijn bedrijf door rapportages en terugkoppeling. Hij keert tevreden terug en heeft het gevoel dat zijn informatiedoelstellingen werden ingevuld.De seminarganger is vooral te vinden op congresbeurzen. Het zijn vaak leidinggevenden uit grote organisaties met relatief veel interesse voor diensten. KVDVBron: Het Vakbeursbezoek verklaard. Een typologie van Nederlandse vakbeursbezoekers. Karoline Wiegerink. Rotterdam 2002. ISBN 90-807044-1-5.