UAP geeft Royale Belge vrije baan in BBL-zaak

PARIJS (tijd) - 'Royale Belge bepaalt autonoom zijn beleid ten opzichte van de Bank Brussel Lambert (BBL), net zoals het dat gedaan heeft voor het samenwerkingsakkoord met De Post. Elk dochterbedrijf beslist zelf over zijn distributiepolitiek. Investeren in banken kan daar deel van uitmaken. Of Royale Belge akkoord gaat en meedoet met een kapitaalverhoging van de BBL, is dan ook uitsluitend zijn zaak.'Dat zegt Jacques Friedmann, voorzitter van de raad van bestuur van de verzekeringsgroep UAP in een exclusief gesprek. Friedmann weerlegt de indruk dat de regionale dochterbedrijven van de Groep als 'melkkoe' fungeren om het eigen vermogen en de rendabiliteit van de groep UAP weer op peil te brengen na de explosieve groei van de jongste jaren. Die indruk werd nog versterkt na de jongste investeringen van Royale Belge. De Belgische verzekeraar nam diverse deelnemingen van UAP in werkmaatschappijen uit de Benelux over. UAP investeerde sinds 1987 270 miljard frank in de uitbouw van de groep in Europa. Die expansie is nu rond en moet financieel verteerd worden. De rendabiliteit moet stijgen van 4 naar 10 procent maar de UAP-voorzitter wil zich niet binden aan een tijdslimiet. UAP wil enkel nog investeren langs de nationale holdings (Royale Belge, Colonia Konzern, Sun Life/Provincial, UAP International, UAP France) die tegelijk fungeren als regionale winstcentra. De vorming van die winstcentra consacreert het internationale karakter van UAP, zegt Jacques Friedmann. Een strategisch comité waakt over de grote strategische opties. Informatica maar ook de directe verkoop en direct marketing van verzekeringen zijn er aan de orde. En misschien ook wel de BBL-zaak.