UAP schuift deelneming in Nordstern door naar Colonia

(tijd) - De Franse verzekeringsgroep UAP heeft zijn rechtstreekse deelneming van 37,5 procent in de Duitse verzekeringsmaatschappij Nordstern verkocht aan de Duitse verzekeringsgroep Colonia Konzern, die sinds begin dit jaar gekontroleerd wordt door UAP. De Franse holding Suez van zijn kant verkoopt nu ook de herverzekeringsmaatschappij Abeille Re aan het Franse SCOR.De beslissing is bekendgemaakt door voorzitter Laesker van Nordstern tijdens de algemene vergadering. De overdracht van de aandelen geschiedde reeds enkele dagen geleden, maar hoeveel UAP heeft ontvangen voor de Nordstern-aandelen verklapte voorzitter Laesker niet. Vermits het om een intra-groep verrichting gaat, is dat bedrag ook niet echt belangrijk voor het groepsresultaat. De Franse groep nam eind vorig jaar de Vinci Groep over van de holding Suez. Tot die groep behoren naast Colonia Konzern nog verschillende andere verzekeringsmaatschappijen in Nederland, België, Italië en Spanje.