UAP: voorkeur voor aandelen- dividend

(tijd) - Bijna driekwart van de aandeelhouders van de Franse verzekeringsgroep UAP kiest voor een dividend in aandelen. De algemene vergadering van UAP stemde op 25 juni in met een keuzedividend. In totaal 223,148 miljoen coupons of 73 procent van het totaal, werden geruild tegen 7.499.253 nieuwe aandelen. Het eigen vermogen van UAP steeg daardoor met 682 miljoen Franse frank. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal werd verhoogd met 75 miljoen en bedraagt nu 3,389 miljard Franse frank. De rekening uitgiftepremies werd gespekt met een bedrag van 607 miljoen frank.