Advertentie
Advertentie

UCB haalt in 1987 stabiel winstpeil

Zowel de groep UCB als de moedermaatschappij hebben het afgelopen jaar 1987 een haast gelijke nettowinst behaald als het jaar daarvoor. De groep realizeerde uiteindelijk een nettowinst na belasting van 1.348 miljoen frank tegen 1.303 miljoen fr. in 1986. Deze lichte stijging is integraal aan een lagere vennootschapsbelasting toe te schrijven. In de moedermaatschappij deed zich hetzelfde fenomeen voor. Opnieuw overschreed de nettowinst het miljard fr. tot 1.041 miljoen fr. tegen 1.017 in 1986, opnieuw omwille van de lagere belastingaanslag. De omzet van de groep evenwel liep dit jaar met 3,2 miljard fr. op tot 32.659 miljoen fr. of met bijna 11 %. Ook de cash flow van de moedermaatschappij steeg een weinig tot 2,8 miljard fr.