UCO schrijft herstructureringskosten versneld af

(tijd) - Zoals in mei '95 tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering voorspeld was, zien de halfjaarlijkse resultaten van de beursgenoteerde textielgroep UCO er beduidend minder goed uit dan in het eerste semester '94. De geconsolideerde omzet daalde met 10 procent tot 3,6 miljard. Opvallend is de beslissing van UCO om herstructureringslasten waarvan de afschrijvingen normaal tot volgende jaar doorliepen, versneld af te schrijven.Als gevolg van zware problemen in '89 en '90 diende UCO een herstructurering door te voeren, waarvan de (geactiveerde) lasten jaarlijks en tot in '96 voor zowat 60 miljoen zouden worden afgeschreven. Het restant van de geactiveerde kosten van 1992 bedroeg nog 113 miljoen en wordt ineens via de uitzonderlijke resultaten afgeschreven: de helft per 30 juni en de rest op het einde van het tweede semester.