UEFA krijgt rode kaart voor vraag om uitstel

(tijd/afp) - De Europese voetbalbond UEFA wil de regeringen van de vijftien EU-lidstaten voor de kar spannen om uitstel te bekomen voor de toepassing van het arrest-Bosman. Dat arrest van het Europees Hof verklaarde het transfersysteem en de beperkte opstelling van EU-buitenlanders onwettig. Woordvoerders van de EU-Commissie verduidelijkten gisteren echter dat er van uitstel geen sprake kan zijn.De verschillende nationale federaties van de Europese voetbalbond en het uitvoerend comité van UEFA bogen zich afgelopen weekeinde over het arrest-Bosman. Dat arrest, dat intussen al dateert van eind december, verklaarde het transfersysteem voor beroepsvoetballers ongeldig, en dat met onmiddellijke ingang. Het EU-Hof kraakte tevens het systeem van opstelling van buitenlanders (het zogenaamde 3 + 2, waarmee bedoeld wordt drie EU-buitenlanders en twee andere).