UEPC: vergelijkend Europees fiskaal onderzoek

(tijd) - De Europese Vereniging voor Projektontwikkelaars en Bouwpromotoren (UEPC) heeft zopas een vergelijkende studie gepubliceerd over de onroerende fiskaliteit in Europa. In het dokument wordt het belastingssysteem op onroerende goederen zoals het in de Europese landen werd toegepast op 1 januari 1992 duidelijk en beknopt omschreven en vergeleken. De studie biedt daarnaast dezelfde Europese vergelijkingen ook nog voor andere vormen van belastingen. De studie is beschikbaar in het Frans, Duits en Engels en kan besteld worden door overschrijving van 950 frank op rekening 310-0266850-89.