Uit-deining

De uitbreiding van de Europese Unie met zeker Zweden, Oostenrijk, Finland en misschien ook Noorwegen wekt eens te meer de droom van een groot Europa tot leven. Vooral omdat er opniewu kandidaten klaarstaan om de Europese Unie in de armen te vallen. Cyprus en Malta staan al op de wachtlijst. En van de Oosteuropese buren heeft Hongarije alvast aangekondigd dat het in april officieel een aanvraag voor EU-lidmaatschap zal indienen. Het lijdt geen twijfel dat ook Polen, Tsjechië en Slovakije snel zullen volgen.