Advertentie
Advertentie

Uit uw regio

Vlaams-Brabant - Brussels minister van Ruimtelijke Ordening Willem Draps heeft een omzendbrief klaar om het aantal parkeerplaatsen bij het optrekken van nieuwe gebouwen in Brussel te beperken in functie van het openbaar vervoernet. Daarmee wil Draps de steeds toenemende verkeershinder beheersen.De nieuwe omzendbrief bepaalt de regels voor de inplanting van parkeerplaatsen bij elk nieuw vastgoedproject (en is dus niet van toepassing op bestaande gebouwen) in het Brusselse gewest, ongeacht de bestemming ervan. De regels leggen voor elke nieuwbouw een maximum op, rekening houdend met de nabijheid en de frequentie van het openbaar vervoer. Hoe beter een zone toegankelijk is met het openbaar vervoer, hoe sterker de beperkingen zijn voor het aanleggen van parkeerplaatsen bij nieuwe gebouwen.Volgens Draps is de situatie nu helemaal anders dan ruim 30 jaar geleden. Het wagenpark is in ons land immers meer dan verdubbeld en de wegen zijn niet meer aangepast aan de huidige verkeersstroom. De minister achtte het dan ook hoog tijd om iets aan het parkeerbeleid te wijzigen. De nieuwe omzendbrief is zowel van toepassing op kantoren, bedrijven en woonhuizen.Oost-Vlaanderen - De Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen werd op 5 april 2002 gecertificeerd volgens de ISO-9001:2000-norm, na een externe doorlichting door de controleorganisatie BCC. In juni 2001 sleepte de Kamer ook al haar accreditatie in de wacht bij de nationale Federatie van Kamers voor Handel en Nijverheid Koophandel. Beide erkenningen zijn van groot belang voor de Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, omdat zij tegemoetkomen aan de snelle evolutie van de eisen waaraan de de dienstverlening aan bedrijven moet beantwoorden. De Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen is na de Kamer voor Handel en Nijverheid Kortrijk-Oostende-Roeselare-Tielt (K.O.R.T) de tweede Vlaamse kamer die het ISO-9001:2000-certificaat behaalt. De ISO-norm past in het voortdurende streven naar een verdere professionalisering van de diensten en het waarborgen van een beheerste continuïteit.ISO 9001:2000 speelt ook een belangrijke rol in de verdere integratie van de verschillende kantoren van de kamer in Gent, Aalst, Dendermonde en Ronse en houdt een verhoogde representativiteit en impact op de beleidsvorming in. De Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen - met haar 3000 leden-bedrijven en 45 medewerkers - beschouwt het behalen van de ISO-certificatie als een belangrijke mijlpaal in haar werking.