Uitblijven nieuwe regering remt rekonversie Limburg

Door het uitblijven van een nieuwe nationale regering loopt het rekonversieprogramma voor Limburg enige vertraging op, zo stelde rekonversiekoördinator René Geerkens vrijdag in Genk. Geerkens, die verslag uitbracht over de stand van zaken i.v.m. de rekonversieplanning in Limburg, zei dat de zg. Permanente Werkgroep Limburg thans klaar is met een reeks dossiers, maar dat de bevoegde interministeriële werkgroep in de gegeven omstandigheden niet bij machte is in dat verband opties te nemen, omdar het hier geen lopende zaak zou betreffen.