Advertentie
Advertentie

Uitbouw luchthaven in Scheldemond is logisch

Iedereen is ervan overtuigd dat de Vlaamse welvaart voor een groot gedeelte te danken is aan de logistiek. Toch is men zich er nog steeds niet voldoende van bewust dat logistiek gekoppeld is aan mobiliteit. En die mobiliteit van onze lucht- en zeehavens gaat er jaar na jaar op achteruit. Het is daarom begrijpelijk dat naar de groenblauwe Scheldemond wordt gekeken als mogelijk alternatief voor de uitbouw van nieuwe en grote logistieke platforms. Temeer omdat dit gebied gunstig gelegen is voor de grote stedelijke regio's: Randstad Holland, Ruhr-Rijn en Vlaamse ruit, stelt GEORGES ALLAERT.