Uitbreiding milieu-inspektie

(tijd) - Vanaf 1 oktober kunnen de toezichtsambtenaren van het bestuur milieu-inspektie van AMINAL ook buiten de normale diensturen belast worden met het uitvoeren van bijzondere opdrachten. In elke provinciale buitendienst zal een permanentieregeling van kracht worden. Met deze regeling kunnen de minister of leden van de gerechtelijke overheid (parketten of de onderzoeksrechters) voor dringende oproepen steeds een beroep doen op deze gespecializeerde ambtenaren.