Advertentie
Advertentie

Uitbreiding stabiliteit naar oosten van Europa kan niet zolang instabiliteit in

(tijd) - De uitbouw van de Westeuropese Unie (WEU) als Europese poot van de Noordatlantische Verdragsorganizatie (NAVO), het "Partnership for Peace' met de Oosteuropese landen en de oprichting van een "Combined Joint Task Force' zijn de drie grote tema's op de NAVO-top van 10 januari. Deze initiatieven kunnen echter niet verdoezelen dat de alliantie niet goed weet te reageren op de veranderde veiligheidssituatie in Europa. Uiteindelijk wil ze de stabiliteit uitbreiden naar het oosten van Europa, maar tegelijkertijd vreest ze dat de stappen daartoe de instabiliteit in heel Europa zullen doen toenemen. Op de komende NAVO-top zal aan de Oosteuropese landen dan ook geen lidmaatschap worden aangeboden.