Advertentie
Advertentie

Uitbreidingsinvesteringen op laagste peil in tien jaar

(tijd) - De investeringen van de verwerkende nijverheid zullen dit jaar wellicht met meer dan twintig procent stijgen. Deze gunstige vooruitzichten mogen evenwel niet leiden tot euforie. Meer dan de helft van de geplande investeringen zullen gebeuren met het oog op rationalizaties of vervanging van bestaande kapaciteit. Het aandeel van de uitbreidingsinvesteringen zal het kleinste zijn sinds 1985.Een en ander schrijft ekonoom Lieven Noppe van de Kredietbank in een maandelijkse nota over de Belgische konjunktuur. Hij bespreekt er onder meer de halfjaarlijkse investeringsenquête die de Nationale Bank eind vorig jaar verrichtte. De Nationale Bank verwacht dat de nijverheid (industrie min bouw en de sektor gas, water en elektriciteit) haar investeringen met 22 procent zal verhogen, na een daling van 3,7 procent vorig jaar.