Advertentie
Advertentie

Uitbreidingsinvesteringen op laagste peil in tien jaar

(tijd) - Het aandeel van de uitbreidingsinvesteringen in de investeringen van de nijverheid daalt in 1997 tot slechts 41 procent, het laagste peil in ten minste tien jaar. Meer dan vroeger investeren ondernemingen om hun kosten te verlagen en daarom leveren investeringen nauwelijks nieuwe banen op. Dit blijkt uit de resultaten van de investeringsenquête van de Nationale Bank.Op basis van de voorlopige resultaten deelde de Nationale Bank reeds in december mee dat de investeringen van de eigenlijke verwerkende nijverheid dit jaar met 10 procent zullen stijgen. België presteert daarmee ruim dubbel zo goed als het Europees gemiddelde. Maar de definitieve en gedetailleerde resultaten schetsen een minder gunstig beeld.