Advertentie
Advertentie

Uitdagingen in China en Oost-Europa

In Centraal- en Oost-Europa is door de toekomstige toetreding tot de EU volop een nieuwe golf van herstructureringen aan de gang. Maar ook in China wordt, door de recente toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie, geherstructureerd. Beide ontwikkelingen hebben diepgaande effecten op de positionering van Belgische en Europese bedrijven, die deze markten niet kunnen negeren tijdens een periode van economische vertraging. De ochtendsessie is toegespitst op de uitbreiding van de EU en de WHO, met nadruk op de rol van directe investeringen in deze landen, het belang van herstructureringen en privatisering, en de impact voor ondernemingen. In de namiddag delen Belgische managers hun ervaringen met presentaties en een paneldiscussie.Waar: Kasteel Van Ham, De Maillelaan 2, Steenokkerzeel, Brussel.Wanneer: 10 december.Prijs: 25 euro (1.008 frank).Inlichtingen: CIMDA, IOB, Universiteit Antwerpen, tel. 03/218.05.32, fax 03/218.06.66, e-mail: filip.debeule@ua.ac.be.De loonberekening van bruto naar nettoRond de berekening van het brutoloon naar het nettoloon hangt nog steeds een waas van mysterie. Stellen uw medewerkers u ook geregeld volgende vragen? Waarom hou ik minder nettoloon over dan mijn collega, die toch hetzelfde brutoloon heeft? Waarom daalt mijn nettoloon, terwijl mijn brutoloon hetzelfde blijft, of zelfs toegenomen is? Hoe komt het dat mijn eindejaarspremie dit jaar zo zwaar belast wordt, terwijl de brutopremie dezelfde is als vorig jaar? Dankzij deze praktijkopleiding leert u het antwoord op die vragen zelf te geven. U leert, tot op de frank nauwkeurig, hoe elke looninhouding cijfermatig berekend wordt.Waar: SD WORX, Brouwersvliet 5, Antwerpen.Wanneer: 11 december.Prijs: 532 euro (21.461 frank) (+BTW).Inlichtingen: SD Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel. 03/220.22.05, fax 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, www.sd.be/opleidingen.Het arbeidsreglement in openbare besturenDoor een voorontwerp van wet dat de ministerraad op 30 maart goedkeurde, moet binnenkort de hele publieke sector een arbeidsreglement opstellen. Deze opleiding richt zich tot iedereen die een arbeidsreglement voor zijn personeel moet opstellen. Wie al een arbeidsreglement heeft, verwerft degelijke juridische en praktische kennis om van zijn arbeidsreglement een probleemoplossend werkdocument te maken. U gaat naar huis met alle nodige info om uw arbeidsreglement te redigeren en waar nodig te optimaliseren. U weet wat er in moet om uw reglement om te bouwen tot een instrument dat conflicten voorkomt en oplost, om van uw reglement een juridisch pareltje te maken dat u met een gerust gemoed aan de inspectie kan voorleggen. Bovendien beschikt u over de kennis om de wijzigingen juridisch correct door te voeren, zonder dat de wijzigingen onnodige commotie veroorzaken bij uw personeel.Waar: Het Rekreatief, Doornstraat 600, Wilrijk.Wanneer: 12 december.Prijs: 188 euro (7.584 frank) (+BTW).Inlichtingen: SD Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel. 03/220.22.05, fax 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, www.sd.be/opleidingen.Successierechten in VlaanderenIn dit seminarie gaan we in een eerste deel na hoe de nalatenschap van een overledene wordt samengesteld. Hier wordt de link gelegd met het huwelijksvermogenrecht, en in het bijzonder de impact van het gekozen huwelijksstelsel. Vervolgens staan we stil bij de vererving van de nalatenschap, waarbij zowel het wettelijk erfrecht als het testamentair erfrecht aan bod komen. Onmiddellijk wordt dan ook toegelicht wat de, vaak niet geringe, fiscale gevolgen zijn voor de erfgenamen.Waar: Best Western Hotel Ter Elst, Ter Elststraat 310, 2650 Edegem.Wanneer: 11 december.Prijs: 226 euro (9.100 frank) (excl. 21% BTW).Inlichtingen: TIJD Academie, tel. 03/286.04.66, e-mail: academie@tijd.be.Afschaffing aansprakelijkheid vertegenwoordigerDe verplichting voor buitenlandse firmas die in België handel drijven om voor BTW-doeleinden een aansprakelijk vertegenwoordiger aan te stellen, wordt tegen 1 januari afgeschaft, althans voor buitenlandse firmas in de EU. In plaats daarvan komt een veralgemeende verplichting voor de buitenlandse firma om zonder BTW te factureren. De verlegging van de heffing naar de medecontractant wordt de regel.Waar: Ter Elst, Terelststraat 310, 2650 Edegem.Wanneer: 11 december.Prijs: 100 euro (4.034 frank) voor Fiscoloog-abonnees), 145 euro (5.849 frank) voor niet Fiscoloog-abonnees, (excl. 21% BTW).Inlichtingen: Uitgeverij Biblo, tel. 0800/12.683, fax 0800/12.633, e-mail: biblo@biblo.be.Business Process ModellingDe globalisering van de markt, de steeds toenemende vraag van de klanten naar flexibele, snelle en kwaliteitsvolle service, gekoppeld aan de mogelijkheden en uitdagingen van het internet verplichten organisaties ertoe hun manier van zakendoen permanent aan te passen aan gewijzigde marktsituaties. Om concurrentieel en succesvol te blijven, moet elke onderneming de kwaliteit van haar producten en de efficiëntie van haar dienstverlening monitoren. In deze cursus wordt op een heel praktische manier, met oefeningen op basis van een business-case, aangeleerd hoe business (process) modelling van A tot Z in zijn werk gaat en hoe de opgebouwde modellen achteraf makkelijk kunnen worden onderhouden en aangepast.Waar: Auditorium Tijd Academie, Posthoflei 3, 2600 Antwerpen.Wanneer: 11 en 12 december.Prijs: 854 euro (34.400 frank) (excl. 21% BTW).Inlichtingen: TIJD Academie, tel. 03/286.04.66 of e-mail: academie@tijd.be.Ontbijtsessie milieuactiviteitenTijdens deze ontbijtsessie die zich richt tot milieucoördinatoren en milieuadviseurs, bekijken we het probleem van de bodemsanering. We gaan na welke methode van saneringstechnieken u kan gebruiken voor welk type verontreiniging. Zijn alternatieve saneringsmethoden een vloek of een zegen? En vormt de brownfieldontwikkeling een oplossing voor verontreinigde industriële sites?Waar: KHNL, Huis van de Limburgse Ondernemer, Gouverneur Roppesingel 51, 3500 Hasselt.Wanneer: 12 december.Prijs: 87 euro (3.510 frank) voor leden, 112 euro (4.518 frank) voor niet-leden, excl. BTW.Inlichtingen: Sofie Olyslaegers, tel. 011/56.02.23, e-mail: solyslaegers@khnl.be, Hilde Smets, tel. 011/56.02.25, e-mail: hsmets@khnl.be.Successieplanning na echtscheidingInzake successieplanning werd elke practicus de jongste jaren geconfronteerd met een toenemende complexiteit, zowel door de wetgevende initiatieven op federaal vlak (bijvoorbeeld het verlaagd tarief voor ondernemingen die bij leven worden geschonken, de sinds 1 januari 2000 geldende wetgeving voor samenwonenden) als door de fiscale breuk tussen de Brusselse, Vlaamse en Waalse gewesten (bijvoorbeeld de sedert 1 januari 2001 van kracht zijnde wetgeving inzake successierechten voor Vlaamse samenwonenden).Indien de uitwerking van een adequate successieplanning daarenboven betrekking heeft op een situatie waarbij rekening moet worden gehouden met een of meerdere ex-partners, kinderen uit een eerste, tweede of derde huwelijk, een nieuwe partner (samenwonend of gehuwd), wordt een juridische en fiscaal correcte uitwerking niet bepaald een sinecure.De mogelijke probleemstellingen in zulke situaties zijn ontelbaar en onmogelijk te behandelen in één dag. Voor deze studiedag is daarom bewust gekozen voor de uitwerking van één concrete casus, waarbij de civielrechtelijke en fiscale weerslag van een aantal doelstellingen van de toekomstige erflater telkens geëvalueerd wordt op een praktijkgerichte wijze.Waar: Holiday Inn Gent Expo Hotel.Wanneer: 13 december.Prijs: 400 euro, (16.136 frank) (excl. 21% BTW).Inlichtingen: M & D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel. 09/224.31.46, fax 09/225.32.17, e-mail: info@mdseminars.be, www.mdseminars.be.Verkopen via een handelsagentVoor wie in buurlanden gaat verkopen is het inschakelen van een buitenlandse handelsagent een praktische en veilige manier om de markten te verkennen. Zijn kennis van de markt, de taal en de handelsgewoonten kan, zeker in sommige landen, de factor zijn waarvan het succes afhangt. De basisrechten en plichten van de handelsagent en de opdrachtgever zijn sinds het midden van de jaren tachtig geregeld door een Europese richtlijn. Toch blijven bepaalde nationale verschillen spelen. In deze workshop gaan we in op de basisprincipes zoals bepaald in de richtlijn, en op de nationale geplogenheden bij onze voornaamste handelspartners, met name Nederland, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië.Waar: Unizo Limburg, Maastrichtersteenweg 254, 3500 Hasselt.Wanneer: 13 december.Prijs: 110 euro (4.437 frank) voor leden Unizo en KBC-cliënten, 140 euro (5.648 frank) voor niet-leden (incl. BTW).Inlichtingen: Hilde Vens, Unizo Internationaal EIC, tel. 056/26.44.88, fax 056/26.44.89, e-mail: hilde.vens@kmonet.be, www.kmonet.be/internationaal.Strategische opbouw van het marketingplanEen goed opgebouwd marketingplan kan als houvast en actieplan dienen om uw opportuniteiten te laten ontdekken en zekerheden te geven die zonder een marketingbeleid buiten uw gezichtsveld zouden zijn gebleven. Deze marketingworkshop geeft vanuit de kennis van de onderneming en haar strategie een structuur voor een marketingplan. Door het gebruik van een aantal checklists, templates en tools, geven we een duidelijke onderbouw aan de marketingstrategie van uw bedrijf. Daarnaast wordt ook de nodige aandacht besteed aan de uitvoering van het plan, door duidelijke acties en praktische zaken te concretiseren, zoals budgetstelling, opvolging en evaluatie.Waar: Kamer van Koophandel en Nijverheid, Markgravestraat 12, 2000 Antwerpen.Wanneer: 13 december.Prijs: 320 euro (9.278 frank) voor leden en 300 euro (12.102 frank) voor niet-leden (excl. 21% BTW).Inlichtingen: Kamer Antwerpen, Marianne de Geyter, fax 03/233.64.42, www.kkna.be.HR-management in onzekere omstandighedenHuman resources professionals zijn gewend om met veranderingen om te gaan. De afgelopen jaren zijn organisaties immers steeds meer geconfronteerd met reorganisaties, herstructureringen en fundamentele veranderingsprocessen. De menselijke factor van deze processen wordt bijna automatisch toegewezen aan de personeelsafdelingen, die dan de praktische afhandeling verder moeten realiseren.Wij geven een overzicht van de basiscomponenten van een HR-beleid in onzekere omstandigheden en crisis. We reiken praktische ideeën en tips aan om een organisatiecultuur en leiderschapstijl te kunnen ontwikkelen, waardoor betrokkenheid en motivatie van medewerkers behouden blijft. We geven een overzicht van de verschillende economische scenarios en het vertalen naar concrete gevolgen voor de sectoren, ook in een paneldiscussie.Waar: Auditorium Axa Royale Belge, Brussel.Wanneer: 18 december.Prijs: 199 euro (8.027 frank) (excl. 21% BTW).Inlichtingen: TIJD Academie, tel. 03/286.04.66,e-mail: academie@tijd.be.Wilt u zelf een seminarie, opleiding, congres of colloquium aankondigen in de Ondernemers-Tijd? Stuur dan minstens drie weken op voorhand een tekst met duidelijke vermelding van inhoud, plaats, datum, prijs en contactpersoon voor inlichtingen en inschrijvingen (in dezelfde vorm als in de agenda van deze week) naar ondernemers@tijd.be.