Uitdagingenvoor 2004

(tijd) - In de reeks 'Uitdagingen voor 2004' geven experts vanaf vandaag op onze pagina 'Opinie' hun persoonlijke kijk op vraagstukken die volgend jaar nooit uit het nieuws zullen zijn. Mark Eyskens, minister van staat, belicht de crisis in het Midden-Oosten en formuleert een actieplan om uit de impasse te geraken. Dirk Sterckx, Europees parlementslid voor de VLD, heeft het over zijn hoop en twijfels in Europa na de mislukking van de grondwet en voor de uitbreiding van de EU naar 25 landen. Carl Devos, politicoloog, breekt een lans voor politici die in het tijdperk van 'de mensen' en 'alle politici zijn gelijk' keuzes durven maken. Randall Lesaffer, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en docent aan de KULeuven en het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, pleit voor het opvoeren van de strijd tegen de massavernietigingswapens. Jean-Jacques Cassiman, hoogleraar erfelijkheidsleer, bewandelt de gladde paden van de maakbaarheid van leven en dood. En policotoloog Marc Hooghe gaat na hoe het komt dat de sp.a de grootste partij in Vlaanderen kan worden en wat dat zou betekenen. Paul De Grauwe, hoogleraar economie aan de KULeuven, bijt vandaag de spits af met zijn bijdrage over de noodzaak voor structurele ingrepen in de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt. Meer dan ooit is hij ervan overtuigd dat een ingreep noodzakelijk is, maar dat het in een verkiezingsjaar prutsen in de marge blijft. De enigen die deze dossiers op de politieke agenda durven zetten zijn de liberalen, maar dan enkel als ze in oppositie zitten, aldus De Grauwe. pagina 2 Vergeet voor 2004 structurele hervormingenin Belgie